►Konto bankowe

FERRO-MET Jesionowscy Sp. Jawna
ul. Kilińskiego 90
90-012 Łódź
62 1090 1304 0000 0001 1272 4325